MGG, spol. s r.o.

Referencie Slovensko

Referencie Slovensko

Spoločnosť MGG sa zaoberá výstavbou nových obytných domov, priemyselných budov a hál ako aj kompletnou rekonštrukciou bytových, administratívnych a priemyselných budov.

Uvedené činnosti spoločnosť realizuje komplexne spolu s inžinierskymi činnosťami a architektonickými návrhmi.

V snahe o skvalitnenie služieb má spoločnosť zaškolených pracovníkov ma zateplovací systém CAPAROL a na aplikáciu systému hydroizolačných fólií – izoláciu strešných a podzemných častí stavieb Sika.                             

Na všetky práce spoločnosť poskytuje záruku podľa druhu prevedených prác a druhu materiálov 12, 24, 60 mesiacov až 10 rokov.

Od svojho vzniku spoločnosť realizovala nasledovné stavby:

Daňový úrad Čadca, od 10/2004 do 02/2005 - Dodávka a montáž strešnej krytiny.

Kysucké Nové Mesto - Daňový úrad

Univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta soc.-ekonom.vzťahov, od 03/2007 do 04/2008 - Trenčín - Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmena okien.

Kanalizácia Trenčín

Strecha - Košice

Bytový dom Modra, 2000 - 2002 - Kompletná výstavba bytového domu v Modre

Výstavba administratívno-výrobnej haly pre firmu Praktik Trnava, od 06/2001 do 11/2002 -Kompletná realizácia hrubej stavby vrátane dodávky elektroinštalácie.

PSA Peugeot-Citroën Trnava, od 05/2005 do 11/2005 - Kompletná výstavba vstupných objektov do areálu PSA Peugeot-Citroen a prestrešenie všetkých peších zón v areáli PSA.

Rekonštrukcia rodinného domu 

Rektorát UAD - Trenčín, od 04/2007 do 09/2007 - Výmena okien, zateplenie novou fasádou, realizácia nových vnútorných dlažieb na chodbách a schodiskách, výstavba novej zasadacej miestnosti, rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy, nové soc.zariadenia a rekonštrukcia kancelárií rektorátu.

Rodinný dom

Strecha FSEV UAD - Trenčín

Trenčín UAD - Aréal zdravia, od 10/2005 do 12/2006- Komplexná výstavba nových učební a ubytovacích apartmánov pre pedagogický zbor TnUAD.

Trenčianska univerzita AD, Internát v Záblatí, od  09/2003 do 05/2004, Trenčín - Kompletná interiérová rekonštrukcia všetkých ubytovacích buniek vrátane soc.zariadení.

Aula UAD na fakulte FSEV, od 10/2006 do 05/2007 - Trenčín - Prestavba telocvične na prednáškovú miestnosť.

Rekonštrukcia suterénu UAD - Trenčín

Telocničňa UAD - Trenčín - rekonštrukcia telocvične, od 11/2009 do 05/2010 - Realizácia zateplenia fasády a strechy budovy. Rekonštrukcia šatní a soc.zariadení, výmena okien.

Univerzitná knižnica - Trenčín - Kompletná rekonštrukcia budovy – zateplenie, zateplenie
strechy, kúrenie, vodoinštalácia, kanalizácia a  nadstavba jedného poschodia.

Trenčianska Univerzita AD, Fakulta FSEV, od 05/2005 do 04/2007 - Trenčín - Kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane rekonštrukcie soc.zariadení. Realizácie nových poterov, malieb, omietok, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného kúrenia a požiarnej signalizácie objektu.

Vchody - Trenčín

Vista Residence Bratislava - pod Slavínom, od 04/2005 do 10/2005 - Bratislava - Kompletná dodávka a montáž hlavných stavebných prác vrátane vnútorných a vonkajších  zateplených omietok, sadrokartónu, dlažieb a terénnych úprav s oplotením.

UAD v Trenčíne, Fakulta FSEV, od 02/2005 do 04/2005 - Kompletná rekonštrukcia priestorov pre klientské centrum.

Bytový komplex Amfiteáter v Žiline- Bôrik, od 05/2008 do 09/2008 - Kompletná dodávka a montáž okien, zimných záhrad, balkónových dverí v celom bytovom komplexe.

6.ZŠ, 7.ZŠ v Považskej Bystrici,  2001- 2002 - Dodávka a montáž nového oceľového nosného systému strechy, prekrytie trapézovým plechom, klampiarske prvky, nové odkanalizovanie dažďových vôd.

VšZP Prievidza, rok 2005 - Rekonštrukcia priestorov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ostatné