MGG, spol. s r.o.

O nás


Spoločnosť MGG, spol. s r.o. Považská Bystrica bola založená v roku 1990 a zaoberá sa stavebnou a obchodnou činnosťou s celoslovenskou a zahraničnou pôsobnosťou.
Svoje služby ponúka v širokom spektre stavebných a montážnych prác od vypracovania projektu až po samotnú kompletnú realizáciu stavieb.

V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoju činnosť vo Francúzsku, kde sa venuje výstavbe montovaných drevodomov pre rekreačné a bytové účely.

Na zabezpečenie požadovanej kvality a skvalitnenie služieb cieľového zákazníka spoločnosť úspešne prešla certifikáciou systému kvality a stala sa držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO  9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

Na všetky práce spoločnosť poskytuje záruku podľa druhu prevedených prác a druhu materiálov 12, 24, 60 mesiacov až 10 rokov. Cieľom spoločnosti je kvalita v požadovanom termíne za serióznu cenu. O správnosti tohto cieľa svedčia stavby realizované na Slovensku a v zahraničí.

V obchodnej činnosti spoločnosť od svojho vzniku ponúka distribúciu a predaj technických plynov od spoločnosti Linde a propán – bután od spoločnosti PROBUGAS.

Okrem týchto činností spoločnosť ponúka na prenájom administratívne – kancelárske priestory v Bratislave.


Projekčná a inžinierska činnosť:
Vypracovanie kompletných projektov
Inžinierska činnosť – územné rozhodnutia a stavebné povolenia
Stavebný dozor

Stavebno-montážne činnosti:
Novostavby a rekonštrukcie domov, priemyselných budov.
Výroba, rekonštrukcie a opravy svetlíkov na výrobných halách.
Zatepľovanie objektov, budov – fasády, strechy.
Hydroizolácie striech- tvrdé krytiny škridle, pozinkovaný plech a pod.
-    bitúmenové krytiny lepenky
-    krytiny na báze PVC Sika a Fatrafol
Dodávka a montáž podhľadov z AL, PVC, dreva, sádrokartónu a pod.
Elektroinštalačné práce, bleskozvody.
Montáž zdravotechniky a ústredného kúrenia

Montáž drevodomov:
Kompletná realizácia výstavby nízkoenergetických drevodomov

Prenájom administratívnych a výrobných priestorov:
Administratívne priestory - Bratislava, Hattalova 12/A
Výrobné priestory - Horná Mariková

Distribúcia a predaj:
Technických plynov
Propán - bután